Øving 4 – Oppgave 3 Virksomheters bruk av måleverktøy

For mange bedrifter er et analyse verktøy ekstremt viktig, spesielt for mindre firmaer som ikke har de ressursene som kreves for å loggføre denne informasjonen. Flere av analyseverktøyene tilgjengelig har mye lik funksjonalitet, det er derfor viktig å definere i strategien hvilket verktøy man skal bruke. Det kreves litt for å kunne administrere og utnytte informasjonen bedriften får av et slikt verktøy, da bør man ha dedikerte ressurser som rapporterer til avdelingen som publiserer og produserer innholdet denne informasjonen. Denne funksjonen kan med fordel legges til de som kvalitetsikrer innholdet som skal publiseres.

Selve trafikken til siden vil gi en pekepinn på om strategien lagt gir resultater, det interessante er derimot hvorfor leseren besøker, og hva denne brukerne bruker tid på når de besøker siden, slik at virksomheten kan lage en strategi for å publisere innhold som tiltrekker brukerne tilbake. I tillegg kan informasjonen gi virksomheten en pekepinn på hvilke elementer som tiltrekker målgruppen for å øke trafikken.

Videre er det ekstremt viktig å vite hva besøkeren gjør når de evt forlater siden, går de videre fra inngangsportalen til f.eks nettbutikken for å kjøpe produkter de har lest om på de sosiale mediene, eller forlater de siden for å se på konkurrenter?

Videre kan man finne ut hvilke geografiske områder brukeren er fra, som igjen kan gi pekepinn på økonomisk status til brukerne, og hvilke produkter som tiltaler publikum. Er f.eks produktene for dyre for enkelte brukere? Videre kan man markedsføre disse produktene spesielt for den brukergruppen som er mest interessert i produktet, og evt realisere en versjon av produktet som er billigere evt mer luksuriøs.

Videre kan man få informasjon om når på dagen det er størst trafikk, og hvilket innhold som er mest populært på en tid på døgnet, på den måten kan man gi dynamiske sider som endrer seg i forhold til brukermønsteret. Samt kan man disponere ressurser som personell på en helt ny måte, f.eks reisefirmaer kan gi bedre service i sommermånedene om statistikken taler for dette, samt på det tidspunktet de fleste reiser.

Analyse verktøyer vil gi en helt ny dimensjon til å kunne analysere siden og kvaliteten av denne. Det bør derfor være med i strategien for firmaet slik at man kan utnytte dette potensialet på en god måte.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s