Strategi for Smart System

http://www.slideshare.net/gmandershole/smart-system

Jeg har laget en strategi for Sosiale Medier på slideshare i forbindelse med øving 2, oppgave 2.

Smart System er en høyteknologi bedrift som leverer elektroniske enkelt komponenter, og automasjonsløsninger og instrumentering. De leverer både til prosessannlegg for industri f.eks fiskeriannlegg, matvare produsenter, olje & gass, kommunale annlegg for el.stasjoner m.m.

De ønsker å synliggjøre seg for markedet og privatpersoner, og tenker at det er mulig å både å annonsere produkter, og håndtere service & support på sitt utstyr.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s