Om ansvarsforhold i Sosiale Medier

Hvis en virksomhet ønsker å være til stede i sosiale medier samt få en stor og solid følgerskare, må firmaet ta ansvar samt ha en god strategi for sosiale medier, dette krever at nok ressurser settes inn slik at både kvalitets materiale og frekvensen på innlegg er høy for mediet man velger.

Man må verdsette kundenes tid, og stadig oppdatere materialet slik at når de eventuelt kommer tilbake blir de ikke skuffet. Det er fullt mulig å benytte seg av markedets egne ekspertise og frivillige hjelpere om noen skulle trenge støtte for produkter eller tjenester. Men bedriften må alltid være klar ved evt negative tilbakemeldinger og ta tak i forbrukerenes meninger og vise at man er villige til å endre seg til det bedre.

Muligheter:

– Man kan oppnå et godt forhold til markedet, samt god tillit til produkter og service.

– Man kan oppnå en følgerskare som stadig kommer tilbake og etterlater seg gode tilbakemeldinger.

– Ny tilgjengelighet ved eventuelle markedsføringer, relativt billig markedsføring som kan nå millioner av personer.

– Nå nye markeder.

Fallgruver:

– Ved å ikke ta tilbakemeldinger fra markedet seriøst vil man fort finne seg i en negativ spiral.

– Lite kvalitetsinnhold, kunder kommer ikke tilbake og glemmer bedriften, eller verre, husker at innholdet ikke blir oppdatert(slik at det ikke er vits å sjekke).

– Negative tilbakemeldinger kan nå veldig mange personer, derfor må man komme med gode konstruktive tilbakemeldinger til markedet.

– At bedriften fremstår uproffesjonelt eller ikke autentisk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s