Vi analyserer http://blogg.itfag.hist.no/

 

 Hva handler den om? Dette er en opplysningsside for itfag levert av HIST, både pga markedsføring samt for informasjon til nysgjerrige blivende studenter. Poenget med bloggen ser ut til å beskrive ytterligere hva de forskjellige fagene handler om, samt gi en liten introduksjon til de ulike fagene. Stedet fungerer også som en møteplass mellom foreleser og studenter(en slags “water cooler”. 

Hva er et blogginnlegg? Et blogginnlegg begynner som en tanke eller idè i fra forfatteren side hvor tankene skrives ned i en digital artikkel. Et blogginnlegg skal helst opplyse, inspirere eller definere forfatterens personlighet, gjøremål eller tanker. Det finnes også ulike eksempler hvor bloggens hensikt er å provosere(Bergen-Bloggeren f.eks)

Hvor mange innlegg er det skrevet på denne bloggen?I høyre meny er det fordelt ulike kategorier, her er det bare å fyre opp kalkulatoren og begynne å regne. 18 + 57 + 3 + 14 +5 + 34 +21 +2 =? 

Hvor ofte skrives det innlegg der og av hvem? De fleste blogginnleggene skrives enten av administasjonen eller ansatte lektorer ved HiST, det skrive innlegg oftere enn tidligere blogg, samt det er flere innlegg. Det skrives omtrent 3-4 innlegg i måneden i gjs, det er nok en peak periode i august ettersom det var flere her enn tidligere.

 Hvem er leserne? Leserne er i hovedsak studenter eller personer som tar individuelle fag hos HIST, mulig det er endel i administrasjonen også. 

 Hva er en kommentar? En kommentar er et innlegg normalt rettet mot startinnlegget hvor det enten settes spørsmål til startinnlegget eller hvor det startes en debatt på selve startinnlegget. En kommentar kan også være særdeles useriøs, og ikke gi noe ekstra til hverken forfatter eller andre lesere. 

Kan du finne eksempel på innlegg hvor kommentarer gir merverdi til startinnlegget? 

Horgen; Spørsmålet mitt til deg er: Hvilke Spotify-apps vil du anbefale meg å installere? Hvordan bruker du apps-ene og hvordan gir de merverdi til lytteopplevelsen?

 Leser: Utover de som er nevnt allerede bruker jeg: -Classify (Fantastisk hvis du liker klassisk musikk), -the Gruardian som kombinerer anmeldelser og spillelister, -Rolling Stone appen som har gode spillelister 

Hvilken bloggplattform brukes og hvorfor? Det brukes http://devolux.nh2.me/ -wordpress type blogg. Det er godt mulig pga det er mye innlegg og det er lettere å kunne kommentere her. 

Er det andre kjennetegn du merker deg ved bloggen som enten er rart, smart, snedig eller som du kanskje ikke helt ser poenget med? Jeg liker at det er mulig å legge inn kategorier, samt det er lett å gå tilbake i arkivet., samt det ser ut som det lett å ha flere forfattere som kan samarbeide på  samme blogg.

 Klarer du å si noe om hvilken rolle bloggen spiller i “itfag” sin bruk av sosiale medier? Hvorfor heter bloggen “itfag”? Hva er en tagg og hvordan brukes tagger på itfag-bloggen?

Grunnen den heter itfag er fordi den er relatert til ITfag, og presenterer mye av innholdet i disse type fagene.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s