http://www.samsungvillage.com/blog/global/

Vi analyserer igjen en samsung forretningsblogg, her er det tydlig at Samsung fokuserer på image, det er viktig å få frem at Samsung fokuserer på veledighet og er med å hjelpe å bygge en bedre hverdag. Vi blir vist at de både kjøper inn/leverer medisinsk utstyr til trengende, og hjelper lovende smarte studenter både stipend og tilrettelagt studiehverdag.  Det er 3 hovedkategorier, “People”, “Global” og “Innovation”.

Bloggen fremste mål er nok å få frem teknologien, men Samsung er bevisste på at  kategoriene “People”, og “Global” er de viktigste for Samsung(kommer først i rekken).

Samsung har imponerende og ryddig design, det er lett å få oversikt over bloggen, samt de forskjellige artiklene her. Bloggen er polert, noe som går utover deres “troverdighet”, mye av materialet fremkommer som redigerte artikler(gjerne flere som jobber på samme innlegg). Men på samme tid har de en konsistent bedriftsidentitet på bloggen.

Bloggen gir lite innsyn i forretningsmetoder, og ettersom artiklene er godt polert betyr det at negative aspekter med bedriften ikke kommer godt frem. De har mye innformasjon om samfunnsengasjement, og dette legger Samsung mye arbeid på for å få frem i bloggen.

Det er fullt mulig å kommentere i artiklene i bloggen, desverre kommer det ikke like flott frem som i Starbucks bloggen. Det er ikke like stor fokus på hva evt kunder og følgere har av meninger.

Det er både mulig å linke Facebook og Twitter mot bloggen, og man kan enkelt like artikler som ligger der ved å bruke Facebook.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s